Kontakt

Komunikace:

V případě jakýchkoliv problémů či dotazů se na organizátory obracejte prostřednictvím emailové adresy psychokopytnici@seznam.cz
Pro kontakt s organizátory nebo ostatními účastníky je možné využít i FB skupinu Lhota / Labyrint / Lavina

Platební údaje:

číslo účtu 670100-2209956125/6210
variabilní symbol "Telefonní číslo uvedené v registračním formuláři"
zpráva příjemci "Název Týmu"

Hru pro Vás připravují:

Franta, Martin (Hlína), Vláďa, Iva, Danča a Olda